Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Regulamin konkursu matematycznego klas V-VI

2017.02.091. Celem konkursu jest:

 1. promowanie oraz popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży,
 2. ułatwienie dzieciom i młodzieży ujawnienia potencjalnych możliwości,
 3. doskonalenie umiejętności szybkiego liczenia.

2. Konkurs jest powszechny i przeznaczony dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej.
3. I etap Konkursu odbywa się w lutym w wyznaczonym terminie:

 • klasy piąte: 03.03.2017
 • klasy szóste:03.03.2017.

  

 II etap odbędzie się w kwietniu, w terminie wyznaczonym przez organizatora.

 

4. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 1. I etap - eliminacje klasowe (dla wszystkich uczniów),
 2. II etap – dla uczniów, którzy w I etapie zdobyli co najmniej 70 % punktów możliwych do zdobycia.

5. W skład komisji wchodzą wszyscy nauczyciele matematyki:

 1. etap I - przeprowadza nauczyciel matematyki w danej klasy,
 2. etap II - przeprowadzają i oceniają co najmniej dwóch nauczycieli matematyki.

6. Czas trwania eliminacji konkursowych jest różny na każdym etapie:

 1. I etap - do 30 minut,
 2. II etap - 45 minut.

7. Zakres wiedzy i umiejętności objętych konkursem:

   Treści ujęte w podstawie programowej matematyki:

 • Dla klas piątych: działania na ułamkach zwykłych.
 • Dla klas  szóstych: działania pamięciowe i pisemne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

8.   Konkurs szkolny przeprowadza się jednocześnie dla wszystkich zakwalifikowanych uczniów. Otrzymują oni do wykonania jednakowy dla danego poziomu zestaw rachunków, przygotowany przez nauczycieli matematyki i nie wykraczający poza obowiązujący program nauczania matematyki w szkole podstawowej.


9. Na karcie konkursowej uczestnicy wykonują obliczenia i wpisują wyniki. Obliczenia wykonywane na innych kartkach, nie podlegają ocenie.


9. W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów  oraz nie wolno opuszczać sali.


10. Za każde prawidłowo wykonane obliczenie przysługuje 1 punkt.


11. O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba otrzymanych punktów.


12. Wyniki zmagań ogłaszają po sprawdzeniu i podliczeniu punktów:

 1. po I etapie - nauczyciele poszczególnych klas, nadając zwycięzcom klas piątych i szóstych tytuły Klasowych Rachmistrzów Ułamkowych,
 2. po II etapie - przewodniczący komisji konkursowej lub dyrektor szkoły, nadaje zwycięzcom na każdym poziomie tytuły Szkolnych Rachmistrzów Ułamkowych.

13. Nagrody książkowe i dyplomy dla trzech najlepszych uczniów na każdym poziomie wręczane są w miesiącu czerwcu, na jednym ze szkolnych apeli. Dopuszcza się możliwość przyznania przez komisję wyróżnień.