Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Konkurs czytelniczy dla klas V –VI

2017.02.18 

Konkurs czytelniczy dla klas V –VI ze znajomości polskich przysłów

pod nazwą „Nie daj plamy! ”

Konkurs odbędzie się 10 kwietnia 2017r o godzinie 14.00 w bibliotece szkolnej.

Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa u nauczycieli polonistów do 15 marca 2017r.

Cele ogólne:

- uczniowie zapoznają się z polskimi przysłowiami oraz ich znaczeniem

- uczniowie doskonalą umiejętność wyszukiwania informacji w różnych źródłach.

Cele operacyjne:

- uczeń zna treść i wyjaśnienie konkretnych przysłów

- uczeń potrafi operować przyswojonymi przysłowiami- jest w stanie wykorzystywać ich przenośne znaczenie

- uczeń radzi sobie z udzielaniem pisemnych odpowiedzi na różnorodne polecenia konkursowe

Metoda:

 - konkurs

Forma:

- pisemna, pisemne odpowiedzi na różnorodne pytania

 

                                           Organizator-Biblioteka szkolna

 

                                                                              ZAPRASZAMY