Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Konkurs literacki dla uczniów klas II-VI

2017.02.20       

        Wroniecki Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w czternastej edycji Konkursu Literackiego dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich powiatu szamotulskiego o Złotą, Srebrną i Brązową Wronę. Uczestnicy powinni nadesłać napisany długopisem lub piórem list do swojej mamy, który chcieliby jej wręczyć na Dzień Matki. Wyklucza się wydruk komputerowy. Oprócz treści i języka, oceniana będzie estetyka, charakter pisma. Oceniane będą tylko prace oryginalne, autorskie. Praca nie powinna być ozdobiona rysunkami, wyklejankami itp., praca winna mieć formę listu, a nie laurki. Objętość pracy nie powinna przekraczać 1 strony A4. Kartki nie powinny być zafoliowane.

Uczestnik powinien dostarczyć pracę w trzech egzemplarzach do 19 kwietnia 2017 roku bezpośrednio do Wronieckiego Ośrodka Kultury lub wysłać na adres: Wroniecki Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki. Na pierwszej stronie każdej kopii należy podać imię, nazwisko i wiek autora, klasę, nazwę, adres i e-mail szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Zapraszamy do udziału chętnych uczniów z klas II-VI.

 

Danuta Walicht, Katarzyna Zagulska, Eliza Paszyk