Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MATEMTYCZNEGO „ZOSTAŃ MISTRZEM MATEMATYKI” dla uczniów klas II i III

2017.03.08 

REGULAMIN   SZKOLNEGO KONKURSU MATEMTYCZNEGO

                                              „ZOSTAŃ MISTRZEM MATEMATYKI”

                                              dla uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej nr 2

                                                  im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach

                                                w  roku szkolnym 2016/ 2017

 

Celem organizowanego konkursu  matematycznego jest wyłonienie tych uczniów,  którzy:

       - potrafią prawidłowo wykonywać obliczenia liczbowe,

       - dostrzegają i umiejętnie stosują zasady i prawidłowości matematyczne,

       - wykazują się umiejętnością logicznego myślenia oraz wyobraźnią przy  rozwiązywaniu problemów matematycznych.

 

   Organizacja konkursu – etapy.

           Konkurs składa się z dwóch etapów:

           I etap klasowy przeprowadza nauczyciel uczący w danej klasie w dniu podanym przez

           organizatora- w  przedostatnim tygodniu marca (20 - 24.03.2017 r.).

 

           II etap szkolny odbędzie się w ostatnim tygodniu kwietnia 2017 r.

           Ten etap będzie jednocześnie etapem finałowym.

 

Zasady ogólne konkursu:

1.                  Wychowawca otrzymuje od organizatora test matematyczny, który przeprowadza w swojej klasie.

2.                  Do etapu szkolnego przechodzi 5 uczniów z każdej klasy, którzy w teście zdobyli  największą liczbę punktów.

3.                  Laureaci rozwiązują test matematyczny. Drugi etap wyłoni zdobywców I, II, III miejsca.

          W tym etapie zostaną  przyznane  na poziomie klas II i III  tytuł :

                - Mistrza matematyki za I miejsce ,

                - I Wicemistrza matematyki za II miejsce 

                - II Wicemistrza matematyki za III miejsce

4.                  Skład Komisji Konkursowej to :

                - przewodniczący / organizator konkursu,

                - jeden nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

5.                  Po finale Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni  (roboczych) sprawdza prace.

6.                  Wyniki konkursu na poszczególnych etapach zostaną ogłoszone na szkolnej stronie  internetowej.

7.                  Zwycięzcy zostaną nagrodzeni na apelu podsumowującym w czerwcu 2017 r.

            Laureaci otrzymają dyplomy  uczestnictwa w konkursie.

8.                  Konkurs obejmuje treści kształcenia z edukacji matematycznej kl. II i III.

 

                                                           Organizatorzy

                                                    Jolanta Chmurak – kl. II , Izabela Świniarska – kl. III