Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Konkurs dla uczniów klas czwartych na projekt okładki lektury szkolnej

2017.03.30Regulamin konkursu bibliotecznego na projekt okładki lektury szkolnej
„Grafika w służbie książki”


I. ORGANIZATOR


Bibliotekarz i informatyk  Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach


II. ADRESAT KONKURSU


Uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach.


III. CELE KONKURSU

 • Przygotowanie projektu okładek lektur szkolnych.
 • Zachęcanie młodzieży do aktywności twórczej.


IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ


1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu okładki lektury szkolnej,
    z listy wymienionej poniżej(do wyboru)
2. Projekt powinien zawierać:
    czytelne napisy - tytuł lektury, imię i nazwisko pisarza
    oraz szatę graficzną, która będzie zachęcała czytelnika do przeczytania książki;
3. Projekt powinien być wykonany w formacie A4;
4. Praca musi być dziełem jednego ucznia;
5. Projekt może być wykonany przy użyciu dowolnego programu komputerowego .

V. KRYTERIA OCENIANIA


Ocenie podlegają:

 • czytelność podanej informacji dotyczącej tytułu lektury i jej autora;
 • oryginalność koncepcji;
 •  trafność zastosowanych technik graficznych;
 •  estetyka wykonania.

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs organizowany jest tylko na etapie szkolnym.
 2. Oceny prac dokona Szkolna Komisja Konkursowa .
 3. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udzielają Beata Grabowska i  Karina Majdańska

VII. TERMINARZ KONKURSU

 •  Zgłoszenie prac - do 10 kwietnia  2017 roku,
 •  rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu – do 20 kwietnia 2017 roku.

VIII. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU


Projekt należy dostarczyć  do biblioteki szkolnej
do 10.04.2017 roku. Na odwrocie projektu należy podać imię, nazwisko autora projektu
okładki i klasę (litery drukowane).
Projekt powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego – format A4.


WARUNKI KONKURSU


1. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość projektów.
2. Projekty muszą być dziełem uczestnika konkursu i nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Komisja Konkursowa może nie przyznać żadnej nagrody.
5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację prac konkursowych i ich
wykorzystanie na terenie szkoły w celu popularyzacji czytelnictwa wśród młodzieży.
6. Organizator nie zwraca zgłoszonych na konkurs materiałów.
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
Lektury: J.Olech-„Dynastia Miziołków”,K.Makuszyński- „Panna z mokrą głową”, Gościnny&Sempe-„Mikołajek”.

Organizatorzy-Grabowska Beata  i Majdańska Karina