Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia

2017.04.01Cele konkursu:

  - promowanie zdrowego stylu życia,

  - kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie,

  - rozwijanie zainteresowań związanych z edukacją prozdrowotną,

  - uświadomienie roli higieny i profilaktyki w utrzymaniu zdrowia,

  - utrwalenie zasad zdrowego odżywiania,

  - doskonalenie umiejętności doboru składników odżywczych,

  - kształtowanie umiejętności przewidywania skutków niebezpiecznych

    zachowań,

  - doskonalenie umiejętności określenia zasad postępowania w

    niebezpiecznych sytuacjach,

  - kształtowanie nawyku korzystania z różnych źródeł wiedzy.

 

 ● Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6, odbędzie się na przełomie                       

  kwietnia i maja.

 ● Konkurs składa się z 3 etapów, dwa pierwsze etapy polegają na rozwiązaniu   

  testu, ostatni etap będzie miał charakter praktyczny.

 ● O dokładnych terminach poszczególnych etapów uczniowie zostaną

  powiadomieni przez nauczycieli przyrody, pojawi się także informacja na

  stronie Internetowej Szkoły.

 ● Na ostateczny wynik konkursu składać się będzie punktacja ze wszystkich

  etapów.

 ● Wręczenie nagród i dyplomów  nastąpi w  czerwcu, na apelu  podsumowującym drugi semestr.

 

Zakres wiedzy wymagany do szkolnego konkursu:

- główne składniki pokarmowe i ich rola,

- zasady zdrowego odżywiania,

- choroby wynikające z nieprzestrzegania zasad higieny i zdrowego odżywiania,

- podstawy zdrowego stylu życia,

- znajomość chorób pochodzenia wirusowego i bakteryjnego,

- negatywne skutki uzależnień,

- znajomość zasad dotyczących niebezpieczeństw i udzielania pierwszej pomocy

 

Uczestnicy samodzielnie wyszukują informacje, które są potrzebne do konkursu, korzystając z różnorodnych źródeł wiedzy.


                                                                                                Ewa Spychała