Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Konkurs plastyczny „ Uśmiech Mamy”

2017.05.091. Celem konkursu jest:

  • rozwijanie u uczniów zdolności plastycznych, kreatywnego myślenia i wrażliwości estetycznej,
  • kształtowanie szacunku dla rodziny,
  • wzmacnianie poczucia więzi z rodziną,
  • propagowanie aktywności twórczej.

2.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III  oraz  IV-VI.
3.  Praca powinna  być wykonana  w formie portretu i w całości samodzielnie.
     Jej  format to A3 lub A4.  Sposób wykonania dowolny  (kredki, pastele, farby, wycinanka,
     kolaż - bez sypkich dodatków, itp.).

4. Każdy uczeń ze szkoły może wykonać maksymalnie jedną pracę.
5. Prace konkursowe należy oddać do  p. Jolanty Gębary lub  p. Izabeli Świniarskiej do 24 maja 2017 r.
6. Prace powinny zawierać informacje (umieszczone na odwrocie):

  • imię i nazwisko autora portretu,
  • wiek uczestnika konkursu,
  • klasę, do której uczęszcza autor pracy.

7. Ocenie podlegać będzie:

  • trafność i poprawność ukazania tematu pracy,
  • jakość wykonania,
  • oryginalność i pomysłowość.

8. Rozwiązanie konkursu nastąpi 25 maja 2017 roku.
9. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

10. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na  stronie internetowej naszej  szkoły.
                                                                   Organizatorzy: Jolanta Gębara, Izabela Świniarska