Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej

2018.10.25APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

- program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia

 

Gdy coś nam dolega, sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony czy przeżywa trudne momenty? Na te i inne pytania postarają się znaleźć odpowiedź uczniowie kl. II i III, którzy przez cały rok szkolny uczestniczyć będą w programie „Apteczka….”.

Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki. Uczymy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

 

Podczas zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:

1. Apteczka skarbówjak leczyć rany duszy?

2. Optymizmmyśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!

3. Przyjaźńokazuj miłość i przyjaźń!

4. Kreatywnośćucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!

5. Wytrwałość nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!

6. Zdrowie fizycznedbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!

7. Szczerośćnie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!

8. Życzliwośćpróbuj zrozumieć i wspierać innych!

9. Wdzięcznośćokazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!

10. Marzeniawyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

 

Celem programu „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Elwira Garstecka