Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Wieczory z praktyczną matematyką

2019.06.17         W ostatnich miesiącach uczniowie klasy V a mieli okazję kilka razy zastosować swoje umiejętności matematyczne w działaniach praktycznych. Wszystkie te zabawy odbywały się w ramach projektu „Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

         W kwietniu jedna z sal lekcyjnych zamieniła się w pokój zagadek. Uczniowie po znalezieniu i odczytaniu listy pewnego matematyka otrzymali zadanie odnalezienia szyfru umożliwiającego otwarcie walizki ze skarbem. Aby móc dotrzeć do szyfru, po drodze zmuszeni byli rozwiązać różne zadania. Pierwsze zadanie wymagało pracy z platformą internetową LerningApps i umiejętności wykonywania obliczeń w pamięci. Poprawne odpowiedzi w następnym zadaniu, obliczanie obwodów i pól, umożliwiały uzupełnienie QR kodu, w którym zawarta była informacja o następnym zadaniu. W kolejnej zagadce na uczniów czekała mapa. Aby pójść właściwą drogą, należało rozwiązać zadania matematyczne, w których należało popisać się biegłością w wykonywaniu działań na ułamkach zwykłych. Aby rozwiązać kolejne zadanie, niezbędna była wiedza o kątach i czworokątach. Ostatnie zadanie polegało na zamianie liczb zapisanych w systemie rzymskim na dziesiętny oraz wykonywaniu działań na cyfrach. Otrzymany wynik był wskazówką, gdzie znajduje się tak oczekiwany kod do walizki. Szczęśliwcy, którym udało się dotrzeć bezbłędnie do końca, otworzyli walizkę i mogli kosztować zawarte w niej słodkie niespodzianki. Zabawa w pokój zagadek bardzo podobała się uczniom, a zważywszy na fakt, że wszystkim udało się otworzyć walizkę, każdy miał słodki wieczór.

         Ponad miesiąc później, w połowie maja, uczniowie znowu mogli się popisać swoimi umiejętnościami matematycznymi. Tym razem musieli sprostać zadaniu kulinarnemu – zrobić sałatkę. Niestety, nie wystarczyło pokroić produktów i wrzucić je do jednej miski. Pierwszą czynnością były odwiedziny w dwóch pobliskich sklepach i zapisanie cen produktów wchodzących w skład sałatki. Po powrocie do szkoły należało dokonać porównania cen, ich przeliczenia względem wspólnej jednostki oraz odpowiedzieć na postawione pytania. Następnie uczniowie przystąpili do zważenia wrzucanych do sałatki produktów i zapisania wyników w odpowiedniej tabeli, wyrażając każdą wartość w gramach, dekagramach oraz kilogramach. Kolejnym krokiem było dodanie odpowiednich wartości i określenie wagi robionej sałatki. Najgłodniejsi nadal niestety musieli czekać. Następne zadanie bowiem wymagało wyliczenia, ile kosztowałaby sałatka, jeśli wszystkie produkty kupione byłyby w pierwszym sklepie, a ile jeżeli w drugim. W tym celu należało wyznaczyć cenę zakupu poszczególnych produktów, uwzględniając ich ilość użytą do sałatki. Po prawidłowym wypełnieniu kolejnych tabel na naszych szefów kuchni czekał zestaw pytań dotyczących obliczonych kosztów. Po wykonaniu tego zadania uczniowie raczyli się zrobionymi przez siebie sałatkami. Zadowoleni i zdrowo najedzeni późnym wieczorem udali się do domów.

         Matematyczne zabawy w czerwcu odbyły się na świeżym powietrzu. Na boisku szkolnym i w jego bliskim otoczeniu umieszczone zostały stacje zadaniowe. Uczniowie podzieleni na grupy, zgodnie z wylosowanym harmonogramem, odwiedzali poszczególne stacje, znajdowali zadania i je rozwiązywali. Aby rozwiązać jedno z zadań, uczniowie musieli sprawdzić w praktyce, ilu uczniów zmieści się na jednym metrze kwadratowym. Następnie po zmierzeniu wymiarów boiska obliczyli, ilu uczniów może zmieścić się na płycie boiska. W innym zadaniu należało policzyć liczbę drzew – daglezji – rosnących wzdłuż boiska. Po otrzymaniu informacji o cenie wody, nawozów, przycięcia drzewa, młodzi ogrodnicy obliczali roczny koszt utrzymania takiego szpaleru drzew. Na trzech stacjach rozwiązywano różnego typu krzyżówki matematyczne. Na kolejnej stacji czekała zabawa z tangramami. Należało ułożyć, przy użyciu elementów Jajka Kolumba, kształt przypominający wybrane zwierzątko. Na pozostałych stacjach układano domino matematyczne, bryły z patyczków do szaszłyków. Udaną zabawę dopełniania słoneczna pogoda. Kolejny wieczór z matematyką w praktyce uczniowie uznali za bardzo udany.

         Jak widać, nie trzeba każdego wieczoru spędzać przed komputerem albo ze smartfonem w ręku. Uczniowie klasy V a pokazali, że można połączyć przyjemne z pożytecznym.

Agnieszka Piechaczyk