Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Konkurs matematyczny

2015.11.04Dnia 29 paździrnika 2015r.odbył się pierwszy etap konkursu matematycznego dla uczniów klas IV-VI  "I TY MOŻESZ BYĆ DOBRYM MATEMATYKIEM".

Gratulujemy zwycięzcom pierwszego etapu, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w kolejnym etapie konkursu.

 

Nauczyciele matematyki

 

REGULAMIN KONKURSU  MATEMATYCZNEGO

 

 

DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI

 

„I TY MOŻESZ BYĆ DOBRYM  MATEMATYKIEM”

Rok szkolny 2015-2016

 

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych.
 • Popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej.
 • Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości.
 • Wyłowienia talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów.
 • Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów.
 • Stworzenie właściwej atmosfery, życzliwej rywalizacji.
 • Dostarczenie uczniom satysfakcji , szansy i radości z sukcesu.

 

TEMATYKA KONKURSU:

Konkurs sprawdza umiejętność rozwiązywania niestandardowych zadań matematycznych, wymagających pomysłowości i twórczego spojrzenia na problem, ale nie wymagających znajomości materiału spoza programu nauczania matematyki w szkole podstawowej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  I PRZEBIEG KONKURSU:

 •  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach.
 • Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością treści programowych z matematyki przewidzianych dla danej klasy.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Konkurs jest całoroczny i składa się z 5 etapów (październik  2015 – maj 2016).
 • Każdy etap konkursu  polega na rozwiązaniu  testu  składającego się z  10 zadań  /zadania otwarte i zamknięte/, który rozwiązują uczniowie w ciągu 45 minut .
 • Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany jest posiadać przybory do pisania i rysowania.
 • Podczas konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów, książek, notatek itp.
 •  Niesamodzielne rozwiązywanie zadań lub korzystanie z niedozwolonych pomocy oznacza dyskwalifikację.
 • Chętnych uczniów klas IV-VI prosimy o zgłoszenia do nauczycieli matematyki najpóźniej 1 dzień przed planowanym terminem konkursu.TERMINY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU:

1.      29 PAŹDZIERNIK 2015, GODZ. 15:30-16:15, 

2.      14 GRUDZIEŃ 2015, GODZ. 15:30-16:15,

3.      4 LUTY 2016, GODZ. 15:30-16:15,

4.      9  MARZEC 2016, GODZ. 15:30-16:15,

5.      19 MAJ 2016, GODZ. 15:30 – 16:15.

 

Organizator   zastrzega  możliwość  zmiany  wyznaczonego terminu i godziny.

O wszelkich zmianach    uczniowie będą poinformowani  co najmniej tydzień przed planowanym terminem konkursu.

 Informacje o konkursie i jego wynikach znajdować się będą na tablicy ogłoszeń przy sali nr 10.

Ogłoszenie wyników konkursu i wyłonienie laureatów odbędzie się w czerwcu 2016 roku.

  

NAGRODY

Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom.

Laureatami konkursu są trzy  osoby, które uzyskały łącznie ze wszystkich etapów konkursu, największą ilość punktów.

Laureaci konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe i specjalne wyróżnienia.