Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

„Najpierw jesteśmy ludźmi, dopiero później narodami” – konkurs dotyczący praw człowieka

2016.03.13W środę, drugiego marca odbył się w naszej szkole konkurs poświęcony prawom człowieka. Celem konkursu było wzbogacenie wiedzy uczniów o prawach i wolnościach przysługujących każdemu człowiekowi, kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku dla drugiego człowieka, a także uświadomienie młodzieży granic wolności jednostki w państwie i społeczeństwie:

  • I miejsce: Patrycja Kapłon
  • II miejsce: Mikołaj Borowiak, Emil Orzechowski
  • III miejsce: Dominik Jankowiak

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

 

E. Garstecka - psycholog

M. Ignaszczak