Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

2016.03.17Do drugiego etapu Szkolnego Konkursu Ortograficznego

zakwalifikowali się uczniowie:

·        z klas czwartych:

Kamil Tomalka- IVb

Patryk Kaźmierczak- IVa

Sandra Budziszewska- IVc

Patrycja Kapłon- IVc

Kaja Dębowska- IVc

Agnieszka Krzyżaniak- IVc

Patryk Roman- IVc

Dawid Banaszkiewicz- IVc

Hubert Buda- IVa

·        z klas piątych:

Krzysztof Ratajczak- Vb

Aleksandra Ciesielska- Va

Julia Turowska- Vc

Aleksandra Rębarz- Vc

Adrian Szczepski- Va

Julia Konieczna- Va

Adrian Dymek- Vc

Szymon Juracki- Vc

Nicola Dobierska- Vb

·        z klas szóstych:

Wiktoria Batura- VIb

Nadia Matuszak- VIa

Zofia Kozber- VIa

Kasper Gucia- VIc

Wiktoria Wika- VIc

Joanna Fojut- VIc

Oliwia Mikołajczak- VIb

Julia Wawrzyniak- VIa

Martyna Libera- VIa

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Drugi etap konkursu odbędzie się w bibliotece szkolnej:

dla uczniów klas czwartych- 22 marca (wtorek) na lekcji 6.

dla uczniów klas piątych- 23 marca (środa) na lekcji 6.

dla szóstoklasistów- 23 marca (środa) na lekcji 7.

 

Przypominamy, że w drugim etapie konkursu wszyscy laureaci pierwszego (klasowego) etapu będą pisali test znajomości zasad ortograficznych oraz dyktando.

Zakres wymaganego materiału :

KLASY IV:
- pisownia wyrazów z ó –u , rz-ż , ch – h,
- pisownia małą i wielką literą.

KLASY V:

- pisownia wyrazów z ó –u , rz-ż , ch – h,
- pisownia małą i wielką literą,

- pisownia wyrazów ze zmiękczeniem: ś –si ,ć –ci ,ź – zi ,ń – ni , ź – dzi,

- pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.

 

KLASY VI

- pisownia wyrazów z ó –u , rz-ż , ch – h,
- pisownia małą i wielką literą,

- pisownia wyrazów ze zmiękczeniem : ś –si ,ć –ci ,ź – zi ,ń – ni ,ź – dzi,

- pisownia „nie” z różnymi częściami mowy,

- pisownia zakończeń wyrazów z – i, -ii, -ji,
- pisownia zakończeń ą , ę , om ,em,
- pisownia wyrazów z ubezdźwięcznieniem.

Danuta Walicht

Eliza Paszyk

Katarzyna Zagulska