Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

2016.04.03„Jubileusz Chrztu Polski 966-2016. Bądźcie wierni łasce chrztu świętego”

 Czas realizacji : styczeń 2016 r. – wrzesień 2016 r.

 

Regulamin Konkursu

Organizatorzy: Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

1.        Cele konkursu:
a/Przypomnienie dzieciom i młodzieży poprzez twórczość plastyczną o ważnej rocznicy Chrztu Polski oraz ponad tysiącletniej, narodowej historii i chrześcijańskiej tradycji naszego kraju.
b/Wspieranie uczniów uzdolnionych plastycznie z całego kraju poprzez promocję efektów ich pracy w mediach katolickich i lokalnych na terenie Poznania, stolicy Wielkopolski uznanej za miejsce początków polskiej państwowości.
c/Kształcenie wartości moralnych i obywatelskich jako ważnego czynnika wychowawczego integrującego współczesne młode pokolenie Polaków.
d/Kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym dzieci i młodzieży poprzez udział w wystawie ich prac w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

2.        Zasady konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.
Prace uczestników będą oceniane w dwóch etapach szkolnym i ogólnopolskim.

3.        Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:
kategoria I: klasy I-III szkoły podstawowej
kategoria II: klasy IV- VI szkoły podstawowej
kategoria III: klasy gimnazjalne
kategoria IV: klasy ponadgimnazjalne
kategoria V: szkoły specjalne.

4.        Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem konkursu „Jubileusz Chrztu Polski 966-2016. Bądźcie wierni łasce chrztu świętego”

a/Format pracy A2, A3, A4.

b/Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, komiks, kolaż mozaika (płaska bez użycia materiałów nietrwałych : plasteliny, kaszy, modeliny itp.) Z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem.

c/Na odwrocie każdej pracy należy napisać nazwę i adres szkoły , imię, nazwisko i wiek ucznia, numer kategorii oraz imię i nazwisko szkolnego koordynatora konkursu, telefon kontaktowy.

d/ Wykonane prace do etapu szkolnego należy składać u swoich opiekunów / nauczyciele religii i plastyki/ w terminie do 16 maja 2016r.

e/Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru.

5.        Prace wraz z kartą zgłoszenia należy składać do dnia 31 maja 2016 r. osobiście lub listownie na adres: Zespół Szkół Specjalnych 102 im. Jana Pawła II ul. Przełajowa 6 , 61-622 Poznań

a/Prace zostaną oceniane przez specjalnie do tego celu powołaną komisję konkursową w terminie określonym przez organizatora

b/Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii oraz opiekunowie zostaną zaproszeni do udziału w uroczystym wręczeniu nagród rzeczowych i dyplomów podczas wernisażu otwierającego wystawę prac uczniów w Muzeum Archidiecezjalnym dnia 14 września 2016r. o godzinie 12.00
c/Organizator nie pokrywa kosztów podróży i noclegów.

6.         Uwagi organizatora:

a/Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę)
b/Szkoła składa najlepszą pracę wyłonioną w konkursie na etapie szkolnym dla danej kategorii wiekowej.
c/Na stronie internetowej organizatora/www.102pl/ zostaną opublikowane wyniki konkursu , imiona i nazwiska zwycięzców oraz nazwa placówki.
d/Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
e/Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz prezentowania na wystawie, a także w celach promocyjnych w prasie i na stronie internetowej organizatora.
f/Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia treści regulaminu.

 

 Dane kontaktowe organizatora: Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II ul. Przełajowa 6 61-622 Poznań tel./fax 61 852-56-60 e-mail: zss102post.pl www. zss102.pl