Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

" Rewia zdrowych dań "- konkurs w ramach innowacji pedagogicznej pt."Szlachetne zdrowie"

2016.04.06W ramach realizowanej w szkole innowacji pedagogicznej pt. " Szlachetne zdrowie " ogłasza się konkurs pt. " Rewia zdrowych dań ".

 

REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Makuszyńskiego we Wronkach

Koordynator projektu Iwona Dąbrowska

Cele konkursu

·         pogłębianie świadomości dzieci na temat zdrowego odżywiania a także kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie

·         promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci

·         kształtowanie kulturalnego i estetycznego spożywania posiłków

·         utrwalanie wiedzy związanej z zasadami racjonalnego żywienia

·         zdobywanie umiejętności kulinarnych poprzez komponowanie receptur i przygotowywanie potraw

·         rozwijanie wyobraźni i talentów twórczych

Adresaci konkursu

Uczniowie klas 4 - 6 ( zespoły 2 3 osobowe)

Czas trwania konkursu

10.04.2016R. - 10.05.2016r. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 06.05.2016r.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie w wersji papierowej " Uczniowskiej książki kucharskiej"

·         książka powinna zawierać 5 przepisów na różne potrawy (uwzględniając zasady racjonalnego żywienia)

·         każde z zamieszczonych przepisów musi mieć formę graficzną (np. zdjęcie, rysunek, kolaż, wydzieranka itp.)

·         format A4,

·         każdy przepis na oddzielnej kartce

·         przepisy mogą być pisane odręcznie, drukowane lub w formie rysunków ( np. narysowane składniki sałatki)

·         każda przedstawiona potrawa musi zawierać skład oraz dokładny opis przygotowania potrawy

Każda praca powinna zawierać

·         imię i nazwisko autorów

·         wiek i klasę

Ocena i nagrody

·         oceny pracy dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora

·         każda praca oceniona zostanie w kategoriach: oryginalność, estetyka, kolorystyka, wrażenia ogólne, stosowanie się do zasad racjonalnego żywienia.