Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Konkurs dla klas III-„Moja ulubiona postać bajkowa”.

2016.11.12Konkurs dla klas III-„Moja ulubiona postać bajkowa”.


1.Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
2. Celem konkursu jest:
- wzbudzenie w uczestnikach kreatywności w opisaniu swojej ulubionej bajkowej postaci ,
- rozwijanie uzdolnień i wrażliwości artystycznej dzieci,
- propagowanie bajek i baśni,
- popularyzowanie twórczości literackiej dzieci,
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów.
3. Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą  pracy literackiej swojej ulubionej postaci bajkowej.
4. Praca  napisana w dowolnym gatunku (opowiadanie, opis, wiersz itp.)
5. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
-napisana na kartce A4,
-może zawierać ilustracje,
-praca musi być podpisana; imię, nazwisko, klasa,
6.Ocenie podlegać będzie:
-pomysł,
-ogólna estetyka pracy,
-poprawność stylistyczna i językowa,
-samodzielność i oryginalność.
7.Podpisane prace należy dostarczyć w kopertach do biblioteki szkolnej w terminie do 10 grudnia  2016r.