Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Regulamin konkursu recytatorskiego

2016.12.08 

I.                   Cele konkursu:

a)    odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 2  we Wronkach,

b)    doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród uczniów Kornelówki,

c)     zachęcanie uczniów do występów i nabywanie przez nich umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas ocenianej prezentacji,

d)    rozwijanie umiejętności zdrowej rywalizacji,

e)    propagowanie czytelnictwa.

II.                 Warunki uczestnictwa:

a)    konkurs przeznaczony jest dla klas IV- VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach,

b)    uczeń recytuje tekst nawiązujący do pory roku- zimy i Świąt Bożego Narodzenia,

c)     minimalna długość tekstu – 20 wersów,

d)    ocenie podlegać będzie: opanowanie tekstu, dykcja i interpretacja utworu,

e)    ocenie nie będzie podlegała charakteryzacja i gestykulacja recytującego,

f)      zgłoszenia przyjmowane będą do 14.12.2016 r.

 

Konkurs odbędzie się

20.12.2016r., o godzinie 14.20 w bibliotece szkolnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Regulamin konkursu dostępny także na stronie internetowej szkoły www.sp2wronki.pl

Eliza Paszyk
Danuta Walicht
Katarzyna Zagulska