Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

I PÓŁROCZE

1 września 2020r.

Inauguracja  roku szkolnego 2020/2021

16, 17, 18  września 2020r.

Zebrania organizacyjne z rodzicami

24 września 2020r.

Zebranie Rady Rodziców o godz. 16.30, sala nr 5

14 października 2020r.

Dzień Edukacji Narodowej

22 grudnia 2020r.

Informacja o proponowanych ocenach śródrocznych
 – niedostatecznych i o zagrożeniu brakiem klasyfikacji

23- 31 grudnia 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

12 stycznia 2021r.

Informacja o pozostałych proponowanych ocenach śródrocznych

19 stycznia 2021r.

Wystawienie ocen półrocznych

26 stycznia 2021r.

Rada klasyfikacyjna za I półrocze

27,28, 29 stycznia 2021r.

Zebrania klasowe rodziców – wywiadówki

29 stycznia 2021r.

Zakończenie I półrocza

II PÓŁROCZE

15- 28 lutego  2021r.

Ferie zimowe

do uzgodnienia

Rekolekcje wielkopostne 

1- 6 kwietnia 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

25, 26, 27 maja 2021r.

Egzamin ósmoklasisty

28 maja 2021 r.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych
 – niedostatecznych i o zagrożeniu brakiem klasyfikacji

2 czerwca 2021r.

Informacja o pozostałych proponowanych ocenach rocznych

10 czerwca 2021r.

Wystawienie ocen rocznych

17 czerwca 2021 r.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja roczna

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

26 czerwca
– 31 sierpnia 2021 r.

Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktycznych

12 i 13 listopada 2020r.

4 czerwca 2021r.

25, 26, 27 maja 2021r.

W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla chętnych uczniów